จำหน่ายนาฬิกาโบราณ และอะไหล่

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากความชื่นชอบนาฬิกาโบราณของชาวดัชต์มีชื่อเรียกว่า "Zaanse" (ซานเซ่) นาฬิกานี้ได้ถูกทำขึ้นตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 17 เปรียบเสมือนของขวัญให้กับผู้นิยมและรักนาฬิกาจากทั่วโลก ซานเซ่เป็นนาฬิกาที่รูปลักษณ์โดดเด่นทั้งรูปแบบและการออกแบบ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆในโลกของนาฬิกา

Antique Clock and Parts

This website is created under my interested in Antique Clock of Dutch called "Zaanse". It has been made since the mid-17th century as a gift to the clock lovers all around the world. Zaanse clock is a clock looks outstanding both style and design from the Netherlands which unlike elsewhere in the world of clocks.

ติดต่อ นลินมาศ ศรีพุ่ม (จิ๊บ)

โทร: +66 (0)8-1145-4969

email: nalinmard@yahoo.com

zaanse1a